ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

Βήμα 1 / 3

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας σας η οποία αποτελείται από 13 ψηφία.
Στη συνέχεια επιλέξτε ενεργοποίηση.